Druge nagrade, priznanja i odlikovanja

Dogan je bio predsjednik izdavačkog odbora časopisa Neurologija, stalni suradnik Medicinske enciklopedije, dopisni član Američke akademije za cerebralnu paralizu, počasni član Francuskoga neurološkog društva te dobitnik brojnih odlikovanja, nagrada i priznanja, od kojih ističemo Nagradu grada Zagreba. Godine 1977. izabran je za izvanrednog člana JAZU.

Stogodišnjica medicinskog i farmaceutskog obrazovanja u Bukureštu 1857. – 1957.
Spomen-plaketa Dr Nicolae Kretzulescu, Dr Carol Davila

Bukurešt, 1957.
HMMF-4418

Orden rada II. reda Sergiju Doganu

SFRJ, Beograd, 1961.
HMMF-4410

orden

Povelja Ordena rada sa zlatnim vijencem dr. Sergiju Doganu

Beograd, 27. 11. 1961.
HMMF-4450

Spomen-plaketa 20. godišnjice oslobođenja Zagreba 1945-1965

Zagreb, 1965.
HMMF-4417

spomen-medalja

Povelja spomen-medalje povodom proslave 20. godišnjice oslobođenja grada Zagreba dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 8. 5. 1965.
HMMF-4427

diploma

Diploma Saveza lekarskih društava SFR Jugoslavije dr. Sergiju Doganu

Beograd, 1966.
HMMF-4440

diploma

Diploma Zaklade akademika Drage Perovića prof. dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 1968.
HMMF-4428

nagrada grada Zagreba

Povelja Nagrade Grada Zagreba za 1967. godinu prof. dr. Sergiju Doganu

Skupština Grada Zagreba, 8. 5. 1968.
HMMF-4443

povelja

Povelja dopisnog člana Američke akademije za cerebralnu paralizu dr. Sergija Dogana

Milwaukee, SAD, 1968.
HMMF-4430

diploma

Diploma Saveza studenata Jugoslavije prof. dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 14. 11. 1968.
HMMF-4431

spomen-plaketa

Povelja spomen-plakete u povodu proslave 50-godišnjice Medicinskog fakulteta u Zagrebu i IV. Kongresa liječnika Hrvatske prof. dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 1968.
HMMF-4432

Orden Republike sa srebrnim vijencem dr. Sergiju Doganu

SFRJ, Beograd, 16. 7. 1968.
HMMF-4402

orden

Povelja Ordena Republike sa srebrnim vijencem dr. Sergiju Doganu

Beograd, 18. 11. 1969.
HMMF-4453

Spomen-plaketa Nagrade Pavao Ćulumović dodijeljene Sergiju Doganu za znanstveni rad

Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb, 26. 2. 1971.
HMMF-4421

Orden rada s crvenom zastavom dr. Sergiju Doganu

Beograd, 22. 9. 1975.
HMMF-4403

orden rada

Povelja Ordena rada s crvenom zastavom prof. dr. Sergiju Doganu

Beograd, 22. 9. 1975.
HMMF-4449

povelja

Povelja izvanrednog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Sergija Dogana

JAZU, Zagreb, 1977.
HMMF-4442