Početak školovanja u Dalmaciji

Sergije Dogan je rođen 1916. u Šibeniku, a osnovnu građansku školu pohađao je u Trogiru upisavši prvi razred 1926./27. godine. Državnu klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu, a završava je u Šibeniku, gdje je i maturirao 21. lipnja 1934. godine.

đačka knjižica

Đačka knjižica učenika prvog razreda Sergija Dogana

Građanska škola Trogir, 1926. – 1927.
HMMF-4392

Đačka knjižica učenika drugog razreda Sergija Dogana

Građanska škola Trogir, 1927. – 1928.
HMMF-4393

Đačka knjižica učenika trećeg razreda Sergija Dogana

Državna velika gimnazija u Splitu, 1928. – 1929.
HMMF-4394

Đačka knjižica učenika četvrtog razreda Sergija Dogana

Državna klasična gimnazija, Split, 1929. – 1930.
HMMF-4395

đačka knjižica

Đačka knjižica učenika petog razreda Sergija Dogana

Državna realna gimnazija, Šibenik, 1930. – 1931.
HMMF-4396

đačka knjižica

Đačka knjižica učenika sedmog razreda Sergija Dogana

Državna realna gimnazija, Šibenik, 1932. – 1933.
HMMF-4397

đačka knjižica

Đačka knjižica učenika osmog razreda Sergija Dogana

Državna realna gimnazija, Šibenik, 1933. – 1934.
HMMF-4398