Početak kliničkog rada

Od 1941. radi u Klinici za živčane i duševne bolesti u Zagrebu, isprva kao volonter, gdje specijalizira neuropsihijatriju i napreduje od zvanja asistenta, zatim voditelja odjela, do voditelja neuroloških odjela. S prvim radovima javlja se na stranicama Liječničkog vjesnika, časopisa u kojemu će objavljivati tijekom čitave svoje karijere.

Dogan S, Međeši J. Savjetovanje za izbor liječničkog zvanja sa stanovišta suvremene eksperimentalne psihologije i medicine.

Liječnički vjesnik, god. 64 (1942), br. 5
Arhiva OPMZ HAZU

Dogan S, Jelašić F. Encephalomyelitis disseminata acuta u odnosu prema drugim upalama centralnog živčanog sistema.

Liječnički vjesnik, god. 66 (1944), br. 5.
Arhiva OPMZ HAZU