Nastavni rad na Sveučilištu u Zagrebu

Uz rad na klinici Dogan se aktivno uključuje i u nastavu. Sastavio je skripte iz neurologije za studente medicine (1950., 1951., 1954., 1961.) i studente defektologije (1969., 1971., 1975.).  Nedvojbeno je sa studentima znao pronaći dobru komunikaciju, što potvrđuje i diploma Saveza studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja mu je predana u znak uspješne suradnje.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Dogan je habilitiran za privatnog docenta 1952., a njegova habilitacijska radnja koja se čuva u Odsjeku za povijest medicinskih znanosti HAZU nosi naslov Kliničko značenje kongenitalnih anomalija u području kranio-vertebralne granice. Dvije godine nakon toga izabran je za docenta na Katedri za neurologiju i psihijatriju, 1958. za izvanrednog, a 1965. za redovitog profesora.

Interes za nastavni rad, rad sa studentima i nastojanja oko unaprjeđenja kvalitete medicinskog studija očituju se i u činjenici da je 1964. – 1966. bio prodekan, a od 1966. do 1970. i dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u dva navrata predsjednik Savjeta fakulteta.

Dogan, Sergije. Neurologija, I. dio (skripta).

Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1950.
Arhiva OPMZ HAZU

Dogan, Sergije i sur. Neurologija, II. dio (skripta).

Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1951.
Arhiva OPMZ HAZU

Dogan, Sergije. Kliničko značenje kongenitalnih anomalija u području kranio-vertebralne granice.

Habilitacijska radnja. Zagreb, 1952.
Arhiva OPMZ HAZU

Dogan, Sergije; Grčević, Nenad. Opća neurologija.

Zagreb : Izdanje Udruženja medicinara, 1956.
Arhiva OPMZ HAZU

diploma

Diploma Saveza studenata Medicinskog fakulteta prof. dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 18. 5. 1964.
HMMF-4434

diploma

Diploma u spomen 20. godišnjice „Skriptare“ prof. dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 1965.
HMMF-4435

Spomen-plaketa povodom 50. godišnjice Medicinskog fakulteta u Zagrebu i IV. kongresa liječnika Hrvatske

Zagreb, 1967.
HMMF-4404

diploma

Diploma prof. dr. Sergiju Doganu u povodu 50. obljetnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, 13. 5. 1968.
HMMF-4429

Universitas studiorum Zagrabiensis MDCLXIX
Spomen-plaketa u povodu 300. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu 1669-1969

Zagreb, 1969.
HMMF-4412

Matek T. Mogućnost „elastičnog“ studiranja (intervju sa Sergijem Doganom).

Studentski list, god. 24, br. 16, 20. 5. 1969., str. 6.
Arhiva OPMZ HAZU

diploma

Diploma Saveza studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 11. 12. 1969.
HMMF-4425

spomen-diploma

Spomen-diploma Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 1970.
HMMF-4439

Dogan, Sergije. Klinička medicina, medicinski fakultet i sveučilište.

Hrvatsko sveučilište, god. 1, br. 20, 29. 9. 1971., str. 6.
Arhiva OPMZ HAZU

Dopis tajništva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Neurološkoj klinici na Rebru

Dopisom se Klinika obavještava o dostavi diplome odlikovanja prof. dr. Sergiju Doganu koji je odlikovan ukazom Predsjednika SFRJ 1968. godine u povodu 50. godišnjice Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Zagreb, 2. 3. 1972.
HMMF-4459

diploma

Diploma priznanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 12. 1. 1976.
HMMF-4437

povelja

Povelja priznanja Fakulteta za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 1978.
HMMF-4438