Studijski boravci u inozemstvu

U razdoblju 1960. – 1962. boravi na sveučilištu Pennsylvania u Philadelphiji, SAD. U Philadephiji je radio uz neurologa Solomona D. Erulkara i neurokiruga Petera Jannettu, a rezultati njihove suradnje objavljeni su u časopisu Journal of Neurophysiology 1966. godine. Na poziv francuske vlade tijekom 1967. odlazi u Francusku, potom u Dansku i Švedsku. U Englesku i SR Njemačku odlazi na usavršavanje preko Svjetske zdravstvene organizacije 1971., a nakon toga 1972. ponovno u Francusku.

Dogan S, Erulkar SD, Jannetta PJ. Responses of spinal neurons to vestibular, motor cortex, and dorsal root stimulation, and their interactions.

Reprinted from Excerpta Medica, International Congress Series No. 48, containing abstracts of Free Communicatioons read at the XXII International Congress of Physiological Sciences, Leiden, September 10-17, 1962.
Arhiva OPMZ HAZU

Erulkar SD, Sprague JM, Whitsel BL, Dogan S, Jannetta PJ. Organization of the vestibular projection to the spinal cord of the cat.

J Neurophysiol. 1966;29:626-64.
Arhiva OPMZ HAZU

Prof. dr. Sergije Dogan: Borba s oštećenjima živčanog sistema (intervju).

Revija Zagreb, god. I, br. 2, lipanj 1968., str. 26-27.
Arhiva OPMZ HAZU