Aktivno članstvo u Zboru liječnika Hrvatske

Dogan je bio i aktivni član Zbora liječnika Hrvatske, a u razdoblju 1958. – 1960. obnašao je dužnost predsjednika ovoga liječničkog udruženja. Aktivno sudjeluje u radu stručnih društava pa je tako bio predsjednik Neurološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske, predsjednik Lige za borbu protiv epilepsije Hrvatske te član Akademije Zbora liječnika. Njegova je aktivnost i prepoznata te su mu dodijeljene spomen-plakete i diplome Zbora liječnika.

Spomen-plaketa Zbora liječnika Hrvatske 1874-1954

Zagreb, 1954.
HMMF-4415

spomen plaketa

Diploma u povodu 100. obljetnice Zbora liječnika Hrvatske dr. Sergiju Doganu

Zagreb, 26. 2. 1974.
HMMF-4452

povelja

Povelja počasnog člana Zbora liječnika Hrvatske dr. Sergija Dogana

Zagreb, 15. 11. 1974.
HMMF-4444

Spomen-plaketa Zbor liječnika Hrvatske 1874-1974 povodom 100. obljetnice ZLH-a

Zagreb, 1974.
HMMF-4419

diploma

Diploma Zbora liječnika Hrvatske prof. dr. Sergiju Doganu za doprinos Liječničkom vjesniku

Zagreb, 26. 2. 1977.
HMMF-4436

Spomen-plaketa Liječnički vjesnik – stota obljetnica 1877 – 1977

Zagreb, 1977.
HMMF-4407