Literature

Barac B. Neurološka i klinička neurofiziologija. Zdravstvo u socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj, stanje, perspektive. In: Popović B, Letica S, Škrbić M, eds. Medicinske struke. Zagreb: JUMENA; 1981, p. 153.

Barac B. Osvrt na razvoj kliničke neurofiziologije u Hrvatskoj. Neuropsihijatrija. 1974;22:163-8.

Barac B, Jadro-Šantel D, eds. Spomen-knjiga povodom 65. godišnjice osnivanja neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1921. – 1986.). Zagreb; 1986, p. 9.

Brkić Midžić S, Fatović-Ferenčić S. A donation from the legacy of Sergije Dogan in the collections of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti [Internet]. 2020;(544 =52-53):98-104. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/248910

Dogan S. Kronična neprogresivna hemiplegija u dječjoj dobi. Zagreb: Medicinski fakultet; 1977.

Dugački V. Dogan, Sergije. Hrvatski biografski leksikon, vol. 3. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža; 1993, pp. 453-454.

Erulkar SD, Sprague JM, Whitsel BL, Dogan S, Jannetta PJ. Organization of the Vestibular Projection to the Spinal Cord of the Cat. J. Neurophysiol. 1966;29:626-64.

Grčević N. Sergije Dogan, 1916–1979. Spomenica preminulim akademicima. Zagreb: JAZU; 1981;14:14.

Pećina M, Fatović-Ferenčić S, eds. Dva života Anice Jušić. Razvoj neurologije i hospicijskog pokreta u Hrvatskoj tijekom druge polovine 20. stoljeća. Rasprave i građa za povijest znanosti, book 13, vol. 9. Zagreb: HAZU; 2014, p. 13.